Aanmelden vrijwilligersuitje

Dames en heren vrijwilligers

Het afgelopen jaren hebben jullie je ingezet als vrijwilliger voor onze vereniging. Een bedankje is daarvoor op zijn plaats.

Dat gaat op zondag 11 december 2022 gebeuren. Om 13:00 uur wordt je verwacht voor een lunch in Veldhoven, de exacte locatie houden we nog even geheim. Het programma loopt tot ongeveer 17:00 uur.
Hierna kunnen we nog gezamenlijk de dag afsluiten met een etentje, op eigen kosten.

Wij willen jullie vragen om onderstaand formulier in te vullen of je wel of niet meegaat, je dieetwensen en of je achteraf ook nog mee wat gaat eten. Aanmelden kan tot 24 november 2022.

Wij hopen zoveel mogelijk van jullie te zien op 11 december!!!

Het Bestuur