Algemene Leden Vergadering


De Algemene Ledenvergadering (ALV) voor 2023 is inmiddels geweest. Zodra de datum voor 2024 bekend is, zullen we deze via deze pagina en per mail communiceren.