Algemene Leden Vergadering


De Algemene Ledenvergadering (ALV) voor 2022 is inmiddels geweest. Zodra de datum voor 2023 bekend is, zullen we deze via deze weg en per mail communiceren.