NK Catan


Wil je graag op de hoogte gebracht worden van het NK Catan, of andere toernooien?
Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

Net als voorgaande jaren organiseert Roll The Dice in samenwerking met 999 Games het NK Catan. In drie voorrondes en een finaleronde gaan we op zoek naar de beste speler om die namens Nederland af te vaardigen naar het EK / WK dat later dit jaar gehouden zal worden. Dit is jouw kans om te laten zien dat jij de heerser van Catan bent!

Wanneer?
Zondag 8 september 2024

Waar?
In het Fletcher Hotel in Nieuwegein. (Adres: Buizerdlaan 10, 3435 SB Nieuwegein)

Aanmelden?
De aanmelding voor 2024 is nog niet geopend. Deze opent op 4 augustus. Wil je graag op de hoogte gebracht worden als de inschrijving van het NK Catan opent. Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

Wat kost het?
Deelname aan het toernooi is gratis. Je moet je wel van tevoren aanmelden.

Hoe laat?
11.30 – 12.30 Aankomst deelnemers
12.30 – 13.30 1e ronde
13.30 – 13.45 Pauze
13.45 – 14.45 2e ronde
14.45 – 15.00 Pauze
15.00 – 16.00 3e ronde
16.00 – 17.30 Finaleronde voor de Top 4
17.30 Prijsuitreiking

Toernooiregels

 • Er kunnen 200 deelnemers meedoen aan het toernooi.
 • De beste twee Nederlanders plaatsen zich voor het WK Catan in 2025.
 • De winnaar krijgt vanuit 999 Games een tegemoetkoming in de reiskosten.
 • De spelers worden op de dag van het toernooi door de organisatie aan een tafel ingedeeld. Aan één tafel nemen 3 of 4 spelers plaats al naar gelang de indeling die door de organisatie is gemaakt.
 • Tijdens het toernooi wordt enkel het basisspel van Catan gespeeld.
 • Iedere speler speelt 3 rondes en daarna speelt de top 4 nog een finaleronde.
 • Het spel wordt gespeeld volgens de (standaard) spelregels en verdere regelverduidelijkingen zoals de toernooiorganisatie die aan de deelnemers bekend heeft gemaakt.
 • Het begin en einde van een ronde wordt aangegeven door een officieel (geluids)signaal van de organisatie. Aan het einde van een ronde krijgen de tafels die nog bezig zijn het signaal dat ze nog 15 minuten hebben tot de volgende ronde begint; 10 minuten voor het begin van de volgende ronde wordt het spel afgebroken nadat alle spelers evenveel beurten hebben gehad.
 • Aan het einde van een ronde worden de behaalde overwinningspunten van alle spelers genoteerd op het door de organisatie aangeleverde scoreformulier. Elke speler tekent dit scoreformulier om aan te geven dat hij akkoord is met het genoteerde puntenaantal.
 • De winnaar van de tafel krijgt 5 rondepunten, de speler die als tweede eindigt, krijgt 3 rondepunten, de spelers op de derde plaats 2 rondepunten en degene op de vierde plaats 1 rondepunt. Bij een gelijke stand worden de punten van de plaatsen bij elkaar geteld en gedeeld door het aantal betrokken spelers. (Bijvoorbeeld: een gedeelde 3e plaats levert beide spelers 1.5 rondepunt op). Als er geen 4de speler is dan vervalt de laatste plaats met het bijbehorende punt.
 • Na het invullen en tekenen van het scoreformulier, levert één van de spelers het scoreformulier in bij de organisatie. Hierna zetten de spelers van de zojuist gespeelde spelronde het spel op voor de volgende spelronde op de tafel waarop zij de afgelopen ronde hebben gespeeld. Na het spelen van de derde ronde wordt het spel gecontroleerd, opgeruimd en ingeleverd bij de organisatie.
 • Om te bepalen wie in de top 4 zit, wordt het aantal rondepunten van de drie rondes bij elkaar opgeteld. Bij een gelijke stand in rondepunten wordt er gekeken naar de genormaliseerde score van de rondes (het aantal behaalde punten in een ronde gedeeld door het totaal aantal punten in dat spel vermenigvuldigt met het aantal spelers aan de tafel). Indien hierna de winnaars nog niet aangewezen kunnen worden, mag de toernooiorganisatie een andere – op dat moment te bepalen – methode gebruiken.
 • De 4 beste spelers winnen een prijs.
 • De organisatie gaat ervanuit dat alle deelnemers aan het toernooi bekend zijn met de regels van het basisspel van Catan.
 • Spelers dienen bij aanvang van het toernooi aanwezig te zijn.
 • Deelnemers dienen ten tijde van het toernooi minimaal 10 jaar te zijn (hiervoor hanteren we de adviesleeftijd op de doos).
 • De bestuursleden van Roll The Dice, werknemers van 999 Games en de organisatie van het toernooi zijn uitgesloten van deelname.
 • Mensen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben mogen deelnemen aan het toernooi. Zij kunnen echter niet namens Nederland afgevaardigd worden naar het EK of WK. Voor de andere prijzen komen ze uiteraard wel in aanmerking.
 • De toernooiorganisatie behoudt zich het recht om te allen tijde wijzigingen in dit reglement, de opzet van het toernooi e.d. aan te brengen.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De toernooiorganisatie bepaalt de uiteindelijke eindstand en prijswinnaars.
 • Deelnemers kunnen gediskwalificeerd worden indien zij zich opzettelijk niet aan de spelregels houden. Hieronder valt onder andere (doch niet uitsluitend): vals spelen met als doel het spel te winnen, onsportief spelen met als doel een ander speler een voordeel te geven, het spel opzettelijk vertragen.
 • Diskwalificatie kan enkel plaatsvinden tijdens een spelronde of direct na een spelronde. Is het scoreformulier eenmaal getekend, dan kan er geen bezwaar meer worden gemaakt en kan een speler niet meer worden gediskwalificeerd.
 • Spelers (en toeschouwers) mogen zich op generlei wijze mengen met het verloop van het spel op andere speeltafels, ook niet door het als omstander maken van op- of aanmerkingen aangaande het verloop van het spel of scores behaald op andere speeltafels (de scheidsrechters zien hierop toe).

Regelverduidelijkingen:

 • De startspeler aan een speeltafel wordt willekeurig bepaald door de hoogste dobbelsteenworp.
 • Spelers dienen zelf voor aanvang van het spel te controleren of zij het juiste aantal speelstukken hebben. De startspeler controleert tevens het aantal grondstofkaarten (elk 19) en het aantal ontwikkelingskaarten (25). Mocht er iets niet in orde zijn, dan dient dit direct aan de wedstrijdleiding te worden gemeld zodat zij dit kan corrigeren.
 • Vooraf aan de eerste ronde bouwen de spelers zelf het bord op aan de hand van de opzet die door de organisatie wordt uitgedeeld.
 • Spelers mogen onderling bepalen wie welke grondstoffen uitdeelt bij opbrengsten of overeenkomen dat eenieder zijn eigen opbrengsten uit de voorraad neemt. Indien spelers hierover geen overeenstemming kunnen bereiken, is de startspeler tevens verantwoordelijk voor het uitdelen van alle grondstoffen en moet derhalve ook eigen opbrengsten duidelijk open op tafel leggen alvorens ze op handen te nemen.
 • Bij alle spellen is de startspeler verantwoordelijk voor het ontvangen van de kaarten (grondstof- en ontwikkelingskaarten). Hij moet dan ook duidelijk melden en tonen wat hij eventueel zelf betaalt aan de bank voor aankopen.
 • Wanneer van een bepaalde grondstofkaart er onvoldoende zijn om elke speler zijn of haar opbrengsten te geven, dan krijgt geen van de spelers voor die grondstofsoort opbrengsten. Overige opbrengsten / grondstoffen worden wel gewoon verdeeld.
 • De beurt van een speler begint met het rollen van de dobbelstenen. Het is spelers toegestaan om VOOR het gooien van een dobbelsteen een ontwikkelingskaart uit te spelen en uit te voeren (b.v. een “ridderkaart”).
 • Als er een 7 is gegooid, moeten alle spelers die meer dan 7 grondstofkaarten hebben (dus 8 of meer) de helft van hun grondstofkaarten inleveren waarbij in hun voordeel wordt afgerond. De speler mag zelf kiezen welke grondstofkaarten hij / zij aflegt. Voorbeeld: er is 7 gegooid en een speler heeft 9 grondstofkaarten op hand. Hij of zij moet 4 kaarten inleveren.
 • Er wordt bij Catan in principe geen onderscheid gemaakt tussen de tweede of de laatste plaats. Voor het bepalen van de eindstand van het toernooi maakt het echter wel uit. Overwinningspunten op ontwikkelingskaarten tellen daarom aan het einde van het spel mee, ook al heb je ze nog niet uitgespeeld.
 • Als er op de finaletafel een gelijkspel is tussen de 2e, 3e en/of 4e plaats dan wordt de positie op de ranglijst na de derde ronde gebruikt als tiebreaker.
 • Een speler wint op het moment dat hij het minimale aantal overwinningspunten heeft gehaald én in zijn beurt meldt dat hij gewonnen heeft. Indien een speler dus niet in de gaten heeft dat hij / zij gewonnen heeft, dan kan de winst pas worden opgeëist op het moment dat hij / zij weer aan de beurt is. Ook als een speler 10 overwinningspunten haalt in de beurt van een ander (doordat hij de langste handelsroute krijgt omdat een langere handelsroute wordt verbroken) kan de winst pas worden opgeëist in de eigen beurt.
 • In de huidige versie van de regels is er geen onderscheid meer tussen de ruilfase en bouwfase. Men mag dus ook na het eventuele bouwen of aankopen van ontwikkelingskaarten nog ruilen met andere spelers of met de bank. Eventuele gebouwde havens mogen in dezelfde speelbeurt nog worden benut voor ruilacties met de bank.
 • Als je zelf nog vragen hebt, stuur deze dan naar events@rollthedice.nl.

Verslagen en uitslagen

Wil je graag op de hoogte gebracht worden van het NK Catan, of andere toernooien? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.