Algemene Leden Vergadering


Op 25 februari 2021 hadden we onze Algemene Ledenvergadering. De volgende vergadering is voorzien voor februari 2022.