Algemene Leden Vergadering


Via dit bericht willen we jullie uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op donderdag 21 februari 2019 om 20h00 in De Nieuwe Band (van Aelstlaan 14) in Veldhoven.

In de uitnodiging die op 18 januari 2019 per mail verstuurd wordt, vind je de jaarverslagen van o.a. de commissies & werkgroepen, het algemene jaarverslag, het financiële verslag van Roll The Dice en Zuiderspel. We verwachten van iedereen dat ze deze vooraf lezen en deze zullen tijdens de vergadering dus ook niet meer behandeld worden.

Mochten er vragen over de verslagen zijn of voorstellen vanuit de leden komen, kunnen deze per mail aan het bestuur gestuurd worden vóór 4 februari 2019. Als blijkt dat dit een onderwerp is waar het bestuur uitgebreid met de leden over wil praten, dan zal hiervoor een discussiemoment georganiseerd worden. Dit wordt aan alle leden gecommuniceerd via de mail zodat iedereen hier bij kan zijn en er over kan meedenken. Uiterlijk 1 week voor de ALV zal het bestuur alle vragen en antwoorden die gesteld zijn, rondsturen naar de leden.

Leden die zich kandidaat willen stellen voor de open bestuursfunctie kunnen zich voor 4 februari 2019 schriftelijk melden bij het bestuur. Wil je weten wat een bepaalde functie inhoud dan kan je hier op de site kijken.

Het doel is om alle communicatie vooraf en schriftelijk te gebeuren via mail aan het secretariaat: info@rollthedice.nl

De agenda voor de ALV van 21 februari 2019:
1. Opening en goedkeuring vorig verslag
2. Verkiezing van bestuursleden
2.1. Voorzitter: Stef Noordermeer is herkiesbaar als voorzitter.
Kandidaten kunnen zich melden via info@rollthedice.nl.
3. Jaarverslag door het bestuur over het afgelopen boekjaar
4. Financieel jaaroverzicht vorig boekjaar en toelichting begroting
5. Bevindingen kascommissie
5.1. Verkiezing leden kascommissie
6. Commissies en werkgroepen
6.1. Bordspelcommissie
6.2. Websitecommissie
6.3. Evenementencommissie
6.4. Locatie
6.5. Jeugdpromotie
6.6. Spelinkoop
7. Vrijwilligers
Bedankt om ons het afgelopen jaar te helpen bij verschillende evenementen en tijdens de bordspelavonden.
Vrijwilligers kunnen zich nog steeds melden. Een functiebeschrijving is hier terug te vinden.
8. Jaarverslag Zuiderspel door het bestuur van Zuiderspel
9. Rondvraag