Algemene Leden Vergadering

De Algemene Ledenvergadering (ALV) voor 2024 staat gepland voor 16 februari 2024. Uitnodiging en agenda volgt begin januari per mail naar de leden.