Algemene Leden Vergadering

De Algemene Ledenvergadering (ALV) voor 2024 vond plaats op 16 februari 2024.

Uitnodiging en agenda volgt begin januari per mail naar de leden.

De uitnodiging en stukken zijn verstuurd naar alle volwassen leden op 21 januari 2024.

Geen mail gehad, mail dan eve naar info@rollthedice.nl.