Aanmelden vrijwilligersuitje

Dames en heren vrijwilligers

In 2022 hebben jullie je ingezet als vrijwilliger voor onze vereniging. Een bedankje is daarvoor op zijn plaats.

Dat gaat op zondag 5 mei 2024 gebeuren, in de middag. De exacte tijden volgen na sluiting van deze aanmelding, dit is mede afhankelijk van het aantal inschrijvingen.

Voor de invulling van het programma zal je toch moeten wachten tot 5 mei.

Wij willen jullie vragen om onderstaand formulier in te vullen of je wel of niet meegaat. Aanmelden kan tot 21 februari 2024.

Wij hopen zoveel mogelijk van jullie te zien op 5 mei!

Het Bestuur