Algemene Leden Vergadering

De Algemene Ledenvergadering was op donderdag 22 februari 2018. Het verslag hiervan is inmiddels per mail naar onze leden verstuurd.
Heb je vragen of het verslag niet ontvangen? Mail dan naar info@rollthedice.nl.