We zijn overgestapt op WordPress

Deze website draait vanaf nu op WordPress. WordPress is blogging software. Dit is de eerste stap om deze website steeds meer mogelijkheden te geven. De mogelijkheid om reacties te geven op artikelen zal ergens in de komende weken aangezet worden.

Op dit moment werkt nog niet alles zoals het moet, daar wordt nu aan gewerkt.

Update: Alles zou nu goed moeten zijn. Als je iets vreemds ziet, stuur dan een email.

Voor geïnteresseerden: De eerste versie van de website was gemaakt met webgen.