Zombies!!! hebben mijn boer opgegeten!

Rond Halloween vond Dennison Milenkaya het nodig om Carcassonne te combineren met het spel Zombies!!!. De regels voor deze variant heeft hij geplaatst op het forum van Boardgamegeek met als onderwerp: Zombies!!! Ate My Farmer! (or Animated Carcass-onne). Hieronder volgt de vertaling.

Je hebt een aantal zombie figuren en een zeszijdige dobbelsteen nodig, bijvoorbeeld uit het Zombies!!! spel.

Speel Carcasonne volgens de normale regels met de volgende aanpassingen:

Plaatsen van een Zombie!

Wanneer je een landtegel plaatst, maar er geen horige op zet, rol dan de dobbelsteen. Als je 1 gooit moet je een zombie op die landtegel plaatsen. Het volgende is daarbij van belang:

 • Je mag kiezen om de zombie op de weide, weg of stad te plaatsen.
 • Je mag de zombie plaatsen op een stad, weide of weg waar al een horige staat.
 • Je mag de zombie plaatsen op een stad, weide of weg waar al een andere zombie staat.
 • Een horige mag geplaatst worden op een stad, weide of weg waar al een zombie staat.
 • Een zombie mag geplaatst worden op een stad, weide of weg die door het plaatsen van de tegel wordt afgebouwd.

Bewegen van een Zombie!

Een zombie beweegt 1 landtegel voor elke 5 punten die een willekeurige speler haalt op de waardetabel.

 • Iedere keer dat de telsteen op of voorbij een donker hokje op de waardetabel komt (5, 10, 15, enz) zal een zombie 1 tegel bewegen.
 • De actieve speler beweegt de zombie, ongeacht voor wie de punten waren.
 • Als er veel punten tegelijk gehaald worden door één of meerdere spelers, dan zullen er meerdere zombie verplaatsingen volgen.
 • Het is toegestaan om dezelfde zombie meerdere verplaatsingen toe te wijzen.
 • Een zombie kan de stad, weide of weg waar hij op staat niet verlaten.
 • Een speler mag een zombie zo verplaatsen dat hij verder van zijn horige af komt te staan. (Zombies denken niet na. Normaal volgen ze een geur en gaan zo op voedsel af, maar op andere momenten lopen ze willekeurig rond totdat ze voedsel tegenkomen.)
 • Zombies worden verplaatst na de telling.

De zombie valt aan!

Als een zombie op dezelfde tegel en op dezelfde weide, weg of stad als een horige staat, dan valt hij aan!

 • Een horige die aangevallen is door een zombie wordt verwijderd en gaat terug naar de voorraad van de speler. Er vindt geen telling plaats.
 • Een monnik kan aangevallen worden door een zombie wanneer die op een weg of weide van dezelfde landtegel staat.

Verwijderen van de zombies!

 • Een zombie die een boer of monnik aangevallen heeft wordt onmiddellijk verwijderd.
 • Een zombie die een ridder aangevallen heeft wordt alleen maar verwijderd als er geen andere ridders in de stad bevinden. (Als er nog voedsel is, blijft de zombie leven).
 • Een zombie die een struikrover aangevallen heeft wordt alleen maar verwijderd als er geen andere struikrovers op de weg staan en er zich geen monnik in een klooster aan het einde van de weg bevind.
 • Gestrande zombies in een afgebouwde stad of op een weg zonder monnik aan het einde moeten verwijderd worden.

Losse eindjes van de zombies!

 • Bij een telling worden een weide, weg, stad of klooster gewoon geteld als er een zombie in staat. De horige keert dan terug naar de voorraad zoals normaal.
 • Een onafgebouwde weide, stad, weg of klooster die geen horige meer bevat door een zombie aanval, kan volgens de normale regels weer geclaimd worden.

Dat is alles. Zo kan je door een speler net genoeg punten te laten verdienen een zombie verplaatsen waardoor je één van zijn horige van een ander groot project opeet, waarna je die zelf kan opeisen.

Dit is een vertaling van Zombies!!! Ate My Farmer! (or Animated Carcass-onne) door Joran.