Dirty Rat Games heeft de Zibb Business Challenge niet gewonnen

dirty-rat-gamesEen maand geleden hebben wij gemeld dat Ralf van Kempen van Dirty Rat Games uit Geldrop tot de finale van de Zibb Business Challenge doorgedrongen was. Hij vroeg alle bordspelliefhebbers om op hem te stemmen. Dit omdat de uitslag voor de helft door internet stemmen en voor de andere helft door een vakjury bepaald werd.

Hij heeft jammer genoeg de finale niet gewonnen. Maar in het proces heeft hij wel twee Brain Battles gewonen. De T-Mobile Brain Battle waar hij een iPhone aan overgehouden heeft en de Mitsubishi Brain Battle waarbij de winnaar zijn auto voor € 250 mag laten bestickeren met het logo van zijn bedrijf. Zijn grote achterban van internet stemmers heeft hem geholpen deze battles te winnen. Verder verteld Ralf op zijn blog dat hij ook heel veel geleerd heeft van het hele proces.

Daarnaast heeft zijn zakenpartner Patricia Maximus de FUN Challange gewonnen, waardoor Dirty Rat Games een uitgebreid interview krijgt in het Bizz magazine.

Ralf verteld wat hem die acht weken bezig gehouden heeft:

De business challenge is een door Reed Elsevier gehouden jaarlijkse ondernemerswedstrijd. Elke ondernemer kon zich hiervoor inschrijven. Uit de inzendingen (>200) zijn dertig kandidaten getrokken die zich in 5 minuten voor een jury mochten presenteren. Naar aanleiding van deze presentatie zijn 8 kandidaten uitgekozen om mee te doen aan de Zibb Business Challenge 2008. Één van die kandidaten was ik. Tijdens de eerste bijeenkomst zijn alle kandidaten in teams ingedeeld. Zo ontstonden vier teams van twee personen. Samen met je teamgenoot moesten wij drie zogenaamde battles uitvoeren. Deze battles zijn onderneming gerelateerde opdrachten waarbij gebruik van het netwerk centraal staat. Voor elke battle moest er een opdracht worden ingeleverd en gepresenteerd. Deze opdracht werd ook op de site geplaatst. De bezoekers van de website konden stemmen op hun  favoriet, deze stemmen telden voor 50% mee in het eindoordeel voor betreffende battle. De andere 50% werd uitgemaakt door een jury. Na drie rondes / battles werd de balans opgemaakt.

De twee teams met de minste punten mochten naar huis. De twee teams die doorgingen naar de finale werden ontbonden. De laatste challenge gingen wij derhalve individueel aan. Na de uitslag van de laatste battle, die ook werd bepaald door internetstemmen en de jury tezamen, werd de algemene winnaar van de challenge uitgeroepen. Deze werd alleen door de jury bepaald. Websitebezoekers hadden hierin geen stem.

Hieronder een video met de samenvatting:

Voor meer informatie zie: