Puzzel 71 – Cities #2

Na de introductiepuzzel drie weken geleden nu de eerste volledige Cities-puzzel.

Oplossing vorige puzzel

De oplossing van de vorige puzzel was Twee groen gestreepte ovalen. (selecteer de tekst om het antwoord te zien).

U kunt uw antwoorden voor deze week weer insturen door een reactie op dit bericht te geven.

Regels

cities_exampleDe onderstaande stad bestaat uit 16 tegels van elk vier vakjes. Doel is om eerst de drie vrije tegels op de open plaatsen neer te leggen en vervolgens 7 toeristen zodanig te plaatsen dat er zoveel mogelijk punten worden gescoord. De tegels mogen bij het plaatsen in stappen van 90 graden gedraaid worden. De hoeveelheid punten hangt af van het type vakje waar de toeristen op staan. Definitie: een zone is een groep horizontaal of verticaal aaneengesloten tegels van één kleur.

  • Park (groen): Grootte van de parkzone plus 1 punt voor elk watervak dat aan het park grenst
  • Monument (geel): Grootte van de monumentenzone plus 1 punt voor elk terras dat aan de zone grenst.
  • Terras (oranje): 1 punt per park of waterveld waar ze op uitkijken. Een terras kijkt op een veld uit als het in dezelfde horizontale of verticale lijn ligt en er geen monument of terras tussen de twee velden ligt.
  • Water: Hierop kunnen geen toeristen worden geplaatst.

Let op: in elke zone mag slechts één toerist staan. Aaneengesloten terrassen tellen als verschillende zones. In de afbeelding aan de rechterkant is een voorbeeld te zien. De groene toerist kijkt uit op 4 vakken en levert dus 4 punten op. De blauwe toerist krijgt 2 + 2 = 4 punten. Het park waar de rode toerist in staat grenst aan slechts één waterveld en levert dus twee punten op. Een volledige versie van de regels is hier te vinden.

Indienen van de oplossing

Oplossingen kunnen gegeven worden door te vermelden welke tegel waar komt en hoe deze gedraaid is (bijv. B: 22, tegen de klok in, K: 7, 180 graden, N: 15) en voor elk van de 7 toeristen te vermelden op welke tegel ze staan (A t/m R), gevolgd door het vak (bijv. linksboven). Gelieve ook de behaalde score te vermelden.

Deadline

De deadline voor het posten van oplossingen is woensdag 14 april 05:00

cities_2

Met dank aan Martyn F (de maker van Cities) voor de medewerking en de afbeeldingen.