Castelli

Spelgegevens

Naam spel Castelli
Spelbedenker Günter Burkhardt
Vormgeving Michael Menzel & Christof Tisch
Uitgever Queen Games
aantal spelers 2-4 leeftijd 10+ tijdsduur 45 minuten
prijs 42 soort spel Meerderheden halen

De eerste indruk

Een typische Queen Game. Best veel in de doos, allemaal van degelijk materiaal, duidelijk en simpel uitgelegde regels, waar je eigenlijk zo mee aan de slag kan. Standaard zitten er ook weer enkele varianten bij. De spelregels zijn enkel nog maar in het Duits en Engels, maar de kaarten en andere spelonderdelen zijn volledig zonder taal.

De voorbereiding

De omlijsting van het bord moet als puzzel in elkaar gezet worden. Daarbinnen worden de 4 speelborden willekeurig neergelegd, in een rooster van twee bij twee. Daarnaast komt een tabel te liggen om de grondstoffen op bij te houden. Het zilver wordt in de zilvermijn gelegd en de vierkante tegeltjes worden gedekt op het speelbord gelegd. Elke speler krijgt negen kastelen en vier telstenen, drie voor de grondstoffen en één voor de punten. De kaarten worden geschud naast het spelbord gelegd.

Spelverloop

Elke speler is om de beurt aan zet en voert de volgende acties uit: tegel omdraaien en plaatsen, afgewerkte gebieden waarderen en kastelen bouwen. Daarnaast mag hij nog kaarten uitspelen in zijn beurt.

1. Tegel omdraaien en plaatsen
Je draait één van de gesloten tegels om en legt deze, zoals jij wilt terug op het bord. Op de tegels staan vier pijlen, van de vier spelers, met daarin een gelijke waarde. Eventueel kunnen er zilverblokjes en of kaarten op staan. De speler die de tegel trekt, krijgt deze blokjes en of kaarten.

2. Gebieden waarderen
Tussen alle kaartjes zijn gebieden afgebeeld waarop de grondstoffen of kaarten staan. Als aan alle kanten van zo’n gebied een kaartje met een pijl ligt, wordt dit gebied gewaardeerd. De speler met de hoogste waarde aan pijlen in zijn kleur krijgt de opbrengst, bij gelijk stand wordt er gedeeld. De gebieden zijn: graan, steen, bos of markt. Bij deze laatste krijg je kaarten. Er kunnen maximaal twee grondstoffen per gebied binnen gehaald worden. Deze score wordt op het grondstofspoor bijgehouden.

3. kastelen bouwen
Een speler mag nu nog kastelen bouwen. De kosten voor een kasteel zijn één bos, één steen en één graan. Eén keer per beurt mag je ook twee zilver inzetten voor een grondstof. Kastelen kunnen enkel gebouwd worden op rotsen, hier staat ook duidelijk een kasteelvorm op. De voorwaarde is ook dat er minsten één van je pijltjes die op de kaarten staan richting een plaats met rotsen wijst. Als je een kasteel hebt gebouwd, krijg je punten voor dorpen en steden die in het verlengde van dat kasteel liggen. Een dorp levert één punt op, een stad twee.

Kaarten uitspelen
Tijdens je beurt mag je ook nog actiekaarten uitspelen. Hiermee mag je bijvoorbeeld ook op bos een kasteel bouwen, of een grondstof voor één zilver ruilen in plaats van twee, enz.

Het spel is gedaan als de laatste tegel is omgedraaid. Die speler mag dan zijn beurt nog volledig afmaken. Op het einde kan zilver nog punten opleveren. Elke kaart die je nog op hand hebt, en elke grondstof die je nog hebt, leveren ook één punt op. De speler met de meeste punten wint het spel.

Tips en opmerkingen

Zorg dat je tijdens het spel genoeg grondstoffen hebt, maar dat je ook op de mooie plaatsen een kasteel kunt bouwen. Dit wil zeggen waar veel dorpen en steden liggen.

Oordeel recensent

Weer een erg leuke Queen Games. Door het variabele spelbord is elk spel weer anders. De standaard varianten zorgen ook weer voor meer afwisseling. Met een relatieve korte speelduur van 45 minuten zit er toch voldoende diepgang in het spel en is het spel meestal wel spannend tot de laatste tegel. Eigenlijk is dit een heel abstract spel, waar ze een beetje een middeleeuws sausje overeen hebben gegoten. Het maken van de omlijsting doormiddel van de puzzel had wel beter en steviger gekund. Ze hebben de stukken onnodig klein gemaakt.

Auteur: Pieter

Secretaris Roll The Dice