Resultaten enquête

Zoals jullie vernomen hebben, hebben we dit voorjaar een enquête onder onze leden gehouden met als doelstelling te kijken naar de mogelijkheden tot meer korting bij een spellenwinkel of de mogelijkheden tot gezamenlijk inkopen. De resultaten zijn inmiddels bekend en verwerkt. Enkele opvallende resultaten willen we jullie zeker niet onthouden.

Aantal ingevulde enquêtes: vijfenvijftig. (57% van de leden)
Met dit aantal denken wij te kunnen stellen dat de uitslagen van enquête representatief is voor de vereniging.

Hoeveel wordt er besteed aan bordspellen?
55% van de respondenten besteedt meer dan € 100,- per jaar aan bordspellen.
Het gemiddelde bedrag dat onze leden per jaar uitgeven komt hiermee uit op tenminste € 80,- (gebaseerd op het minimum bedrag van € 100,- Te verwachten is daarom dat dit bedrag zelfs nog hoger ligt).

Hieruit valt af te leiden dat vijfennegentig leden tezamen goed zijn voor aankopen van tenminste € 7600,- per jaar.

Hoeveel bordspellen worden er per jaar gekocht?
78% koopt tussen de nul en tien bordspellen per jaar, waarvan 26% er drie of vier koopt.
11% koopt meer dan twintig bordspellen per jaar.

Waar worden de bordspellen gekocht?
De meeste spellen worden gekocht op beurzen. 72% van de respondenten koopt geregeld of vaak een spel op een beurs.
49% koopt nooit een spel in de (reguliere) speelgoedwinkel.
72%% koopt wel eens (soms, geregeld en vaak) via het internet. 18% nooit.

27% heeft een vaste winkel waar diegene de bordspellen koopt, 73% niet.
Niemand is trouw aan deze winkel. Geen van de respondenten zegt onder geen enkele voorwaarde te zullen veranderen van winkel.
92% veranderd van winkel voor een lagere prijs; 88% veranderd van winkel i.v.m. het assortiment.

Met deze resultaten zal nu een verder plan uitgewerkt worden om zo een betere korting te verkrijgen bij een (online) winkel. Natuurlijk houden we jullie gedurende dit proces ook op de hoogte.

Auteur: Pieter

Secretaris Roll The Dice