Roll The Dice 2011 folder

De Roll The Dice folder voor 2011 is af. In de folder staat wat Roll The Dice doet en op de achterkant staan alle datums van de spellenavonden.

Deze folder wordt uitgedeeld aan geïnteresseerden tijdens evenementen, zoals op Meerhovendag, Koninginnedag en Zuiderspel. Ook komt de folder te liggen bij een aantal regionale spellenwinkels. Je kunt de folder hier downloaden (5.4MB) om uit te printen.

Sla de pagina hier om.