Puzzel 78 – Set #22

Update: de nieuwe deadline is 23 juni.

Winnaars vorige keer

#1: Peer – 31 punten
#2: Henri – 27 punten
#3: Wilfred – 24 punten

Gefeliciteerd Peer!

Oplossing vorige puzzel

De beste oplossing voor de vorige puzzel was 31 punten. U kunt uw antwoorden voor deze week weer insturen door een reactie op dit bericht te geven.

Regels

Een Set-spel heeft 81 kaarten met vier kenmerken: kleur, aantal, vorm en vulling. Bijvoorbeeld: Twee gevulde tildes. Een set is een groep van drie kaarten die per kenmerk allemaal identiek of allemaal verschillend zijn. Een voorbeeld van een set is:

 • Een groene open ruit
 • Een groen gestreepte ovaal
 • Een groen gevulde tilde

In deze voorbeeldset zijn het aantal en de kleur steeds hetzelfde en de vorm en vulling steeds verschillend. Een uitgebreidere beschrijving van de regels van Set kan hier gevonden worden.

Tabel van mogelijkheden voor de vier kenmerken:

Aantal Kleur Vulling Vorm
Een Rood Open Ruit
Twee Groen Gestreept Ovaal
Drie Paars Gevuld Tilde

Doel van de puzzel is om de kaart met het vraagteken te vervangen met een andere kaart die de meeste extra sets creëert. Deze kaart mag uiteraard niet al op tafel liggen.

In de antwoorden graag de gekozen kaart en de daardoor gecreëerde sets vermelden.

Als voorbeeld: Twee rood gevulde ruiten – 3 sets (P-D-G, P-L-E, P-A-K)

De winnaar is degene die de meeste nieuwe sets maakt. Bij gelijk spel wint degene die de meeste sets in de kaarten A t/m O heeft gevonden. Deze kunnen bij de oplossing vermeld worden.

Deadline

De deadline voor het posten van oplossingen is woensdag 16 juni 05:00

set_22

Puzzel 74 – Set #21

Winnaar vorige keer

De winnaar was Henri met 34 punten.

Gefeliciteerd Henri!

Oplossing vorige puzzel

De beste oplossing voor de vorige puzzel was 34 punten. U kunt uw antwoorden voor deze week weer insturen door een reactie op dit bericht te geven.

Regels

Een Set-spel heeft 81 kaarten met vier kenmerken: kleur, aantal, vorm en vulling. Bijvoorbeeld: Twee gevulde tildes. Een set is een groep van drie kaarten die per kenmerk allemaal identiek of allemaal verschillend zijn. Een voorbeeld van een set is:

 • Een groene open ruit
 • Een groen gestreepte ovaal
 • Een groen gevulde tilde

In deze voorbeeldset zijn het aantal en de kleur steeds hetzelfde en de vorm en vulling steeds verschillend. Een uitgebreidere beschrijving van de regels van Set kan hier gevonden worden.

Tabel van mogelijkheden voor de vier kenmerken:

Aantal Kleur Vulling Vorm
Een Rood Open Ruit
Twee Groen Gestreept Ovaal
Drie Paars Gevuld Tilde

Doel van de puzzel is om de kaart met het vraagteken te vervangen met een andere kaart die de meeste extra sets creëert. Deze kaart mag uiteraard niet al op tafel liggen.

In de antwoorden graag de gekozen kaart en de daardoor gecreëerde sets vermelden.

Als voorbeeld: Twee rood gevulde ruiten – 3 sets (P-D-G, P-L-E, P-A-K)

De winnaar is degene die de meeste nieuwe sets maakt. Bij gelijk spel wint degene die de meeste sets in de kaarten A t/m O heeft gevonden. Deze kunnen bij de oplossing vermeld worden.

Deadline

De deadline voor het posten van oplossingen is woensdag 5 mei 05:00

set_21

Puzzel 70 – Set #20

Winnaars vorige keer

#1: madhobbit: 27 punten
#1: Henri: 27 punten
#3: –

Gefeliciteerd madhobbit en Henri!

Oplossing vorige puzzel

De beste oplossing voor de vorige puzzel was 27 punten. U kunt uw antwoorden voor deze week weer insturen door een reactie op dit bericht te geven.

Regels

Een Set-spel heeft 81 kaarten met vier kenmerken: kleur, aantal, vorm en vulling. Bijvoorbeeld: Twee gevulde tildes. Een set is een groep van drie kaarten die per kenmerk allemaal identiek of allemaal verschillend zijn. Een voorbeeld van een set is:

 • Een groene open ruit
 • Een groen gestreepte ovaal
 • Een groen gevulde tilde

In deze voorbeeldset zijn het aantal en de kleur steeds hetzelfde en de vorm en vulling steeds verschillend. Een uitgebreidere beschrijving van de regels van Set kan hier gevonden worden.

Tabel van mogelijkheden voor de vier kenmerken:

Aantal Kleur Vulling Vorm
Een Rood Open Ruit
Twee Groen Gestreept Ovaal
Drie Paars Gevuld Tilde

Doel van de puzzel is om de kaart met het vraagteken te vervangen met een andere kaart die de meeste extra sets creëert. Deze kaart mag uiteraard niet al op tafel liggen.

In de antwoorden graag de gekozen kaart en de daardoor gecreëerde sets vermelden.

Als voorbeeld: Twee rood gevulde ruiten – 3 sets (P-D-G, P-L-E, P-A-K)

De winnaar is degene die de meeste nieuwe sets maakt. Bij gelijk spel wint degene die de meeste sets in de kaarten A t/m O heeft gevonden. Deze kunnen bij de oplossing vermeld worden.

Deadline

De deadline voor het posten van oplossingen is woensdag 7 april 05:00

set_20

Puzzel 65 – Set #19

Prijs

Deze week heeft 999 Games een exemplaar van het spel Set! ter beschikking gesteld voor de winnaar (productpagina). Als er meerdere winnaars zijn, dan wordt het spel tussen hen verloot. De voorwaarde voor deelname is dat je de prijs zelf in Eindhoven komt ophalen. Dit kan op Spellendag Eindhoven of op een andere dag wanneer de speelruimte van Gameforce geopend is. Bij betaling van de verzendkosten kunnen we de prijs eventueel ook opsturen.

Naar aanleiding van deze nieuwe uitgave is de stijl van de puzzel aangepast. De nieuwe termen zijn in de regels te vinden.

Winnaars vorige keer

#1: madhobbit – 34 punten
#1: Henri – 34 punten
#1: Peerke – 34 punten

Gefeliciteerd allemaal!

Oplossing vorige puzzel

De beste oplossing voor de vorige puzzel was 34 punten. U kunt uw antwoorden voor deze week weer insturen door een reactie op dit bericht te geven.

Regels

Een Set-spel heeft 81 kaarten met vier kenmerken: kleur, aantal, vorm en vulling. Bijvoorbeeld: Twee gevulde tildes. Een set is een groep van drie kaarten die per kenmerk allemaal identiek of allemaal verschillend zijn. Een voorbeeld van een set is:

 • Een groene open ruit
 • Een groen gestreepte ovaal
 • Een groen gevulde tilde

In deze voorbeeldset zijn het aantal en de kleur steeds hetzelfde en de vorm en vulling steeds verschillend. Een uitgebreidere beschrijving van de regels van Set kan hier gevonden worden.

Tabel van mogelijkheden voor de vier kenmerken:

Aantal Kleur Vulling Vorm
Een Rood Open Ruit
Twee Groen Gestreept Ovaal
Drie Paars Gevuld Tilde

Doel van de puzzel is om de kaart met het vraagteken te vervangen met een andere kaart die de meeste extra sets creëert. Deze kaart mag uiteraard niet al op tafel liggen.

In de antwoorden graag de gekozen kaart en de daardoor gecreëerde sets vermelden.

Als voorbeeld: Twee rood gevulde ruiten – 3 sets (P-D-G, P-L-E, P-A-K)

De winnaar is degene die de meeste nieuwe sets maakt. Bij gelijk spel wint degene die de meeste sets in de kaarten A t/m O heeft gevonden. Deze kunnen bij de oplossing vermeld worden.

Deadline

De deadline voor het posten van oplossingen is woensdag 3 maart 05:00

set_19