Dominion – Promotiekaarten, decks deel 4

Recentelijk zijn er twee promotiekaarten uitgekomen voor het spel Dominion, namelijk de Gezant en de Zwarte Markt. Zijn ze de moeite waard? Dat gaan we in deze post uitzoeken. Tevens nog een extra deck-strategie.

blackmarket Zwarte Markt
Functie: +2 geld. Pak de bovenste drie kaarten van het “Zwarte markt-deck” – de stapel van alle actiekaarten die niet in het huidige spel zitten. Je mag een van deze drie kaarten kopen.

Het grootste nadeel van de Zwarte Markt is uiteraard dat je nooit meer dan één van een gekozen kaart kan krijgen. Pakweg een festivaldeck beginnen als deze niet in het spel zit is dan ook geen optie. Naarmate je meer kaarten krijgt zal het effect van deze kaarten steeds kleiner worden. De Zwarte Markt lijkt dan ook het best tot zijn recht te komen in een Kapeldeck. Aangezien het doel hier toch al is zo weinig mogelijk kaarten te trekken kunnen de Zwarte Markt-kaarten bijna elke beurt gespeeld worden. Aangeizen het Kapeldeck over het algemeen slechts een actie per beurt heeft is het dus zaak om één zo gevaarlijk mogelijke kaart te vinden. De beste opties hiervoor zijn:

Militie – Extra geld en je vertraagd je tegenstanders, wat nuttig is voor een Kapeldeck.

Dief – Als er elke beurt een Dief gespeeld wordt moeten anderen meer aandacht aan geld besteden, wat vertragend werkt. Als Kapeldeck pak je uiteraard alleen de goudstukken.

Heks – Als jij de enige bent met een Heks krijgen alleen de anderen minpunten. Dat dit handig is moge duidelijk zijn.

envoy Gezant
Functie: Laat de bovenste vijf kaarten van je trekstapel zien. De speler links van je kiest er een om af te leggen. Neem de rest op hand.

De Gezant lijkt op het eerste oog erg interessant: Je krijgt vier kaarten zonder de andere spelers een voordeel te geven, zoals in het geval van de Raadszaal. Het nadeel is echter dat je alltijd de vier slechtste van de vijf kaarten zult krijgen (gesteld dat je medespelers een beetje opletten, natuurlijk). Om het effect hiervan te zien gaan we een kleine analyse doen. De drie kandidaten zijn de Gezant, de Smidse en de Slotgracht (of een andere willekeurige kaart waarmee twee kaarten gepakt kunnen worden). We testen vijf scenarios, namelijk dat de bovenste vijf kaarten respectievelijk 1, 2, 3, 4 of 5 nuttige kaarten bevatten. Bij nutteloze kaarten kun je denken aan punten of actiekaarten als je al door je acties heen bent. Nutteloze kaarten krijgen waarde 0, nuttige kaarten waarde 1. Voor elk van deze vijf scenarios testen we alle mogelijke volgordes waarin die kaarten kunnen liggen (5 faculteit, ofwel 120 variaties). Voor elke volgorde berekenen we de score. Als voorbeeld: de Smidse scoort bij de volgorde 0, 1, 0, 0, 1 één punt, aangezien de bovenste (eerste) drie kaarten gepakt worden. De gezant zou hier nul scoren, aangezien de nuttigste kaart weggegooid wordt, wat drie nullen overlaat. Deze scores tellen we op en delen we door het theoretisch maximum aantal punten (120 maal het aantal enen). Hiermee kan de “efficientie” van de kaarten uitgerekend worden.

Scenario 1: 1 nuttige kaart
Gezant: 0 (0.0%)
Smidse: 72 (60.0%)
Slotgracht: 48 (40.0%)
Als er slechts een nuttige kaart is zal deze bij de Gezant altijd weggegooid worden. De gezant scoort hier dan ook nul. Zoals verwacht heeft de Smidse anderhalf keer zoveel punten als de Slotgracht, aangezien er anderhalf keer zoveel kaarten gepakt mogen worden.
Winnaar: Smidse.

Scenario 2: 2 nuttige kaarten
Gezant: 120 (50.0%)
Smidse: 144 (60.0%)
Slotgracht: 96 (40.0%)
Bij twee nuttige kaarten wordt de Gezant al aanzienlijk beter. Hij verslaat al de slotgracht. De Smidse is echter nog steeds beter.
Winnaar: Smidse.

Scenario 3: 3 nuttige kaarten
Gezant: 240 (66.66…%)
Smidse: 216 (60.0%)
Slotgracht: 144 (40.0%)
Vanaf drie nuttige kaarten is de Gezant superieur aan de Smidse.
Winnaar: Gezant.

Scenario 4: 4 nuttige kaarten
Gezant: 360 (75.0%)
Smidse: 288 (60.0%)
Slotgracht: 192 (40.0%)
Naar mate het aantal nuttige kaarten groeit wordt de Gezant steeds beter.
Winnaar: Gezant.

Scenario 5: 5 nuttige kaarten
Gezant: 480 (80.0%)
Smidse: 360 (60.0%)
Slotgracht: 240 (40.0%)
En bij vijf nuttige kaarten is de score van de Gezant logischerwijs 80% (4 van de 5 kaarten).
Winnaar: Gezant.

Totaal: gemiddelde van de vijf percentages
Gezant: 54.33%
Smidse: 60.0%
Slotgracht: 40.0%
Als we het gemiddelde nemen van de vijf percentages eindigt de Gezant door de nul-score bij 1 nuttige kaart tussen de Smidse en de Slotgracht.
Winnaar: Smidse.

Hoewel de Gezant onder de Smidse eindigt zullen de scores in de praktijk erg variëren. Hoe goed de Gezant is hangt namelijk volledig af van hoe goed de rest van je deck is. Zit er veel rommel in dan zal zelfs een Slotgracht beter presteren. Heb je daarentegen een dorp/festivaldeck (waarin getrokken actiekaarten niet nutteloos zijn) of een gelddeck, dan kan de Gezant beter presteren dan de Smidse.

library Bibliotheek
En tenslotte nog een extra deckstrategie, gebaseerd op de Bibliotheek. De Bibliotheek is namelijk een van de beste (en de duurste) manieren om aan extra kaarten te komen. Niet alleen trek je namelijk minimaal drie kaarten, je kan ook alle nutteloze actiekaarten weggooien. Dit maakt het aanzienlijk makkelijker om voldoende geld in handen te krijgen. De beste support-kaart is de Kelder (grotere kans om de Bibliotheek te trekken, en de ene kaart die het kost wordt meteen goed gemaakt).

Sterk tegen: Militie. De Bibliotheek maakt het verschil tussen drie of zeven kaarten. Dit helpt aanzienlijk.

Zwak tegen: Spion en Dief. De Spion heeft de mogelijkheid je bibliotheken eruit te filteren, wat ten koste gaat van de snelheid. Aangezien een Bibiliotheekdeck redelijk op geld zal rusten is een Dief ook een groot risico.