Bakske Koffie (7) op de Zesde Oorlogsdag

Oorlogsdag VI 04Wie dacht dat er op het gebied van historisch bordwargamen niets te beleven valt in en rond Eindhoven, had erbij moeten zijn … op de Zesde Oorlogsdag. Maar beetje een wonder was het wel, want het was alweer een jaar geleden sinds de vorige editie. En zoals alle voorgaande keren zaten we ook ditmaal in ’t Broeinest, een villa gesitueerd aan het Eindhovens Kanaal dat vooral gebruikt wordt kunstzinnige activiteiten.

Maar voor echte kunst dat verleden met het heden verbindt en waarin je zelf actief deelnemer kunt zijn in plaats van toeschouwer, moest je toch echt ondergronds in de kelder zijn. Van het grijze weer buiten hebben we niets kunnen zien, dus dat heeft de pret niet kunnen drukken. Van 11:00 tot 23:00 werd er gespeeld en zo’n vijftien man waaronder een Duitser en een paar Belgen kwamen opdagen; een nieuw recordaantal.

Te zien …

Oorlogsdag VI 02Als je de spellijst ziet, waren het vooral de spelen van GMT Games die populair waren. Multiplayer card-driven wargames deden het goed en er waren slechts twee traditionele hex-and-counter wargames.

De eerste was Clash of Giants II dat gaat over de zogeheten Race to the Sea in het westelijk deel van België in 1914 na de slag aan de Marne. Slechts weinigen weten dat in de Eerste Wereldoorlog een klein stukje België moedig stand hield, tegen een overmacht aan Duitsers. Toverdrank kwam er niet aan te pas, maar wel de volledige inzet van Frankrijk en Groot-Britannië over het hele Westelijke Front. De Belgische bezoeker nam de Duitsers voor zijn rekening en de Duitser nam de Belgen en de andere Geallieerden.

Oorlogsdag VI 05De tweede was geruchtmakend in het Nederlandse wargame-circuit toen Victory in the West – want daarover hebben we het – uitkwam in 1993. Toen werd ik al gewezen op een noviteit. De makers hadden alvast in een vooruitziende blik de Flevolijn aangelegd. En ook nog eens doorgetrokken helemaal naar Zwolle, waarvan ook heden ten dage nog altijd geen sprake van is. Ook waren de makers zo vrij geweest een spoorlijn over de Afsluitdijk aan te leggen. Ja, daar hebben we destijds wel om moeten lachen, zoals ook spelfouten in Europese plaatsnamen een vaak terugkerend fenomeen zijn. Ooit heb ik hoogstpersoonlijk nog in de clinch gelegen met de maker van Monty’s Gamble: Market Garden omdat het toch echt de rivier ‘IJssel’ is in plaats van ‘Ijssel’. Hij reageerde geïrriteerd, omdat ik niet de eerste was die hem daarop wees. En ja, ze weten het altijd weer beter, terwijl het ook in Amerika toch een kleine moeite is om even naar de plaatselijke bibliotheek te gaan om daar eventjes in een atlas te kijken.

… en te doen

Oorlogsdag VI 03Zelf begon ik de dag met The Napoleonic Wars. Erik die Frankrijk voor z’n rekening nam, had het zwaar maar beet moedig en succesvol van zich af tegen een overmacht aan Russen, Pruisen, Britten, Oostenrijkers en wat Zweden. Later kwamen er nog Turken bij, die een invasie deden in de laars van Italië. Het moet toegegeven worden dat het een knappe prestatie was, maar de dobbelstenen waren hem best gunstig gezind. Als Brit herhaalde ik al snel de beslissende slag bij Trafalgar, waarna de zeeën gevrijwaard bleven van Fransen, maar de echte Wellington deed het een stuk beter in Spanje dan ik.

In de avonduren schoof ik aan bij The Sword of Rome. De Volscii werden snel ingelijfd bij Rome, maar de Romeinse stad Capua kwam snel onder Grieks beleg. In een poging de stad te ontzetten leden de Romeinen een gevoelige nederlaag, waardoor de belegerden de moed lieten vallen en de stad maar opgaven. Het verbond van Gallische stammen in de Po-vlakte was een weinig effectieve. En de Etrusc profiteerde daar van, waardoor het spel al snel – in de tweede beurt – in zijn voordeel werd beslecht. De beperkte Griekse en Romeinse hulp kwam veel te laat!

De gespeelde spellen op de Zesde Oorlogsdag:

Kortom

Ik heb mijn zondag weer eens goed besteed, maar moet toegeven dat een potje The Napoleonic Wars en een potje The Sword of Rome op één dag wel een beetje veel van het goede was. Een Zevende Oorlogsdag mag er van mij wel komen, maar voorlopig neem ik even rust.

PS. De Eindhovense Oorlogsdagen zitten ook op BoardGameGeek.