Alchemists

Spelgegevens

Alchemists_box

Naam spel Alchemists
Spelbedenker Matus Kotry
Vormgeving David Cochard
Uitgever Czech Games Editions
Jaar van uitgave 2014
aantal spelers 2-4 leeftijd 13+ tijdsduur 120 minuten
prijs ? soort spel Deductie, worker placement

Inleiding

Bij Alchemists ga je als speler op zoek naar de formule die achter de grondstoffen schuil gaat. Elke grondstof heeft namelijk zijn eigen formule. Een formule bestaat uit drie delen, rood, groen en blauw. Elk van deze kan een plus of een min zijn, en is groot of klein. Deze formule is elk spel weer anders. De zoektocht doe je doormiddel van deductie, ofwel kennis vergaren door deze grondstoffen te mengen. Dat mengen gebeurd met een app op je smartphone. Na zes rondes heb je volgens de maker van het spel kansen genoeg gehad om deze formules te weten te komen en hierop punten in te zetten.

De eerste indruk

Het spelbord
Het spelbord
Het is een hoop materiaal dat eerst uitgedrukt moet worden. Inmiddels zijn we van Czech Games Editions (CGE) al gewoon dat het materiaal goed van kwaliteit is. Hoewel … als je het scherm dubbel vouwt dan moet de kleur op de achtergrond mooi doorlopen. Dit is bij de eerste print, verdeeld tijdens Spiel 2014, niet zo. Om dit te verhelpen kan je een op Boardgamegeek een download afdrukken die je er achter steekt. Een tweede en belangrijker punt zijn de fiches waarmee je je vergaarde informatie bij houdt. Deze moeten mooi in de mal passen, maar daarvoor zijn ze net te groot en moet je dus uitkijken dat ze niet losschieten en vallen. Via de website kan je inmiddels nieuwe fiches bestellen. Jammer van deze twee punten.
Verder zijn de spelregels erg duidelijk geschreven. Volgens een traditie van CGE hebben ze ook nu weer nutteloze informatie verwerkt in de speluitleg, maar deze is duidelijk herkenbaar aan de kleur.

De voorbereiding

Elke speler kiest een kleur en neemt zijn zichtscherm. Dit is een hele constructie, maar wel erg nuttig. Achter dit scherm komt een driehoekig raster waarop je met fiches bepaalde combinaties kan bijhouden. Er onder ligt een blad met de mogelijke opties voor de formules, hier kan je dan alles op aankruisen war je weet in verband met de formules. Ook neem je gelijk je actieblokjes en kaarten. Verder staat er in de spelregels duidelijk de opbouw voor het hele bord, waar welke kaarten moeten liggen.
Daarnaast heb je een smartphone nodig met daarop de gratis app die bij het spel hoort. Op zich is één telefoon voldoende, deze kan doorgegeven worden, maar iedereen kan ook zijn eigen telefoon nemen. Een speler start dan op de app een nieuw spel. De verkregen code moeten de ander spelers dan ingeven om zo dezelfde gegevens te krijgen, en dus het spel met dezelfde uitkomst te spelen.
Mocht niemand een smartphone hebben, kan je een extra persoon zoeken die niet meespeelt, maar de oplossing van het spel heeft en dus aan de spelers op de gevraagde momenten wat informatie geeft. De instructie over hoe dit te doen, staan ook duidelijk beschreven. We raden wel aan om de app te gebruiken.

Spelverloop

Het spel duurt zeven rondes. Ronde één en zeven zijn lichtjes afwijkend, maar veder verlopen alle rondes identiek. Het verschil met de eerste en laatste ronde is het aantal en soort beschikbare acties.

Rondebeschrijving

Alchemists_schermEerst, beginnend met de startspeler, kiest iedereen hoe laat ze op staan, hier zijn verschillende voordelen aan verbonden, zoals het aantal kaarten dat iemand krijgt en, wat misschien wel het belangrijkste is, wie als eerste een actie mag uitvoeren. Als dit bepaald is, plaatst de speler die het laatste opstaat eerst al zijn actie stenen, gevolgd door de voorlaatste enzovoort. De speler die als eerste zijn actiestenen zet, zet deze op de onderste rij. Als alle spelers hun actiestenen gezet hebben, worden alle acties een voor een afgewerkt. Eerst wordt de bovenste actiesteen afgewerkt, dan de steen er onder enzovoort, mocht er een tweede rij zijn (is bij de meeste acties mogelijk) wordt ook deze van boven naar beneden afgewerkt. De meeste actie zijn op zich niet zo bijzonder, zoals het nemen van grondstofkaarten, kopen van voordelen, … Enkele bijzondere acties, waarbij de app nodig is, zijn: het (laten) dringen van een eigen gemaakt drankje. Dit kan je zelf doen, of door een leerling. Hiervoor neem je twee grondstoffen, deze lees je uit met de app en dan komt er een resultaat uit. Het resultaat moet je aan alle medespelers laten zien. Met deze informatie kan je op je deductietabel aan de slag om bepaalde combinaties uit te sluiten, of juist niet.
Een andere actie is om op een openbaar “boek” aan te geven welk formule jij aan welk grondstof toekent. Een andere actie is dan weer om dit in twijfel te trekken. Een laatste actie is om een bepaalde mix te maken en deze te verkopen, als je goed gemixt hebt toch.

Na zeven rondes zou je voor een groot deel een goed zich moeten hebben op bepaalde formules van grondstoffen, en deze zo ook in het boek hebben aangegeven. Na de zevende ronde worden alle formules vrijgegeven en worden de punten verdeeld, als je het juist hebt toch, of moet je punten inleveren als het fout is. De speler die na deze eindtelling de meeste punten heeft, mag zich winnaar noemen.

Tips en opmerkingen

Het eindresultaat zoals de app het weergeeft.
Het eindresultaat zoals de app het weergeeft.
Niet alleen bij het drinken, maar ook bij het verkopen kan je waardevolle informatie uit bepaalde producten halen.
Probeer niet van alle grondstoffen de formule te kennen, maar concentreer je op maximaal de helft en probeer deze zeker goed te hebben.

Oordeel recensent

Het is een best omslachtig spel, zeker als je het de eerste keer speelt komt er veel informatie op je af. Ze geven aan dat het spel 120 minuten duurt, dit is een zeer realistische tijdsindicatie. Als je spel voor de eerste keer speel, probeer dan online ergens een tutorial te bekijken, zodat je al wat voorkennis hebt.
Alchemists kan je niet zomaar met iedereen spelen, er zullen een hoop mensen zijn die al opzien tegen de speelduur. Ik moet toegeven dat deze speelduur me ook vaak zal tegenhouden, maar bij dit spel was dat zeker geen straf. Neem er dus ook de tijd voor om deze te spelen. Sterker nog, ik zou met plezier aanschuiven als mensen deze willen spelen. Daarnaast is het principe van deductie ook niet een makkelijk spelsysteem.
De leeftijd op de doos staat op dertien jaar en ouder, dit zou ik ook zeker aanhouden gezien de complexiteit van het spel.

Dit spel werd ons geschonken door Czech Games Edition
Dit spel werd ons geschonken door Czech Games Edition
De app … gelukkig neemt hier de app niet het volledige spel over, maar zorgt deze voor de nodige informatie. Je speelt dus niet op een tablet/smartphone, maar gebruikt deze als een soort boek om bepaalde informatie te verkrijgen. De app geeft je ondersteuning bij het spel omdat dit manueel erg omslachtig is. Ik heb wel gemerkt dat de app soms last heeft van de lichtinval op de kaarten. Mocht dit echt een probleem zijn, kan de app ook zo instellen dat je de kaarten moet aanklikken in plaats van lezen met de camera.

© Foto’s: Boardgamegeek.com

Auteur: Pieter

Secretaris Roll The Dice