Ludografie: De Kolonisten van Catan

Catan in allerlei varianten...
Catan in allerlei varianten...

Deze week wil ik een zo compleet mogelijk overzicht geven van alle officieel verschenen Catan-spellen en -uitbreidingen.

Naast deze officieel verschenen spellen en uitbreidingen is er ook nog een grote hoeveelheid officieuze uitbreidingen te vinden op internet. Het is echter een bijna onmogelijke taak om al deze uitbreidingen en varianten te vermelden aangezien er zo veel te vinden is. En zie dan ook nog maar eens vlot uit te zoeken welke van al die scenario’s en varianten dezelfde zijn, als je bijvoorbeeld sites in zowel het nederlands, het duits als het engels doorzoekt.

Ik wil natuurlijk niet alleen een lijst van uitbreidingen en varianten opleveren, maar ook zo veel mogelijk links aanbrengen naar besprekingen op deze website, naar een pagina met de bijbehorende tag, en naar de betreffende pagina op BoardGameGeek

Lees verder “Ludografie: De Kolonisten van Catan”

Catan: Alexander de Grote

Catan: Alexander de Grote en Cheops (doos)
Catan: Alexander de Grote en Cheops (doos)

Drie jaar na het verschijnen van het spel De Kolonisten van Catan in Duitsland werd er een uitbreiding uitgebracht door Kosmos waarmee onderdelen uit het leven van twee historische personen konden worden nagespeeld. Het ene scenario uit deze doos bood de mogelijkheid om het bouwen van de pyramide van Cheops na te spelen. Het andere scenario laat de spelers de veroveringstocht van Alexander de Grote naspelen.

Vandaag is als eerste Alexander aan de beurt. Cheops komt waarschijnlijk later nog een keer, evenals de andere twee scenario’s.

Het eerste bijzondere aan deze scenario’s is dat ze wel met het basisspel worden gespeeld, maar dat de landschaptegels in de doos mogen blijven liggen. Ook dit scenario wordt namelijk afgewikkeld op een vast bord, waar een stuk aarde, grofweg van Griekenland tot India, is afgebeeld. Wel onderverdeeld in de bekende zeshoeken natuurlijk, en met de bekende afbeeldingen. Ook de tweede scenario-doos, en diverse later verschenen scenario’s hebben overigens een vast bord gekregen.

Het tweede wat opvalt bij dit scenario, is dat de spelers niet eerst een of meer dorpen bouwen op het bord. De eerste dorpen worden namelijk gebouwd langs de route die door een Alexander-figuur wordt afgelegd over het bord. Omdat de spelers dus in het begin geen dorpen hebben, wordt voorafgaand aan het spel een grote gemengde stapel grondstoffenkaarten gemaakt, waar de spelers elke beurt een kaart van nemen, net zo lang totdat deze stapel op is. Dat geldt ook (a) als een speler al een of meer dorpen heeft gebouwd, en (b) als er een 7 is gegooid. Grondstoffenkaarten waarmee betaald is vormen vervolgens de gebruikelijke grondstoffenstapels.

Catan: Alexander de Grote (spelsituatie)
Catan: Alexander de Grote (spelsituatie)

Ik schreef zojuist al dat een Alexander-figuur over het bord reist (zie foto). Op het bord is deze route aangegeven met pijlen, en elke beurt (na het dobbelen voor de gronstoffen) wordt Alexander verplaatst naar de volgende positie. Daarbij worden elke keer hetzij een tempel-symbool, hetzij een gebeurtenisfiche oversprongen. De betreffende gebeurtenis (bouwen van een dorp bij een tempel, dan wel hongersnood, bruggenbouw, veldslag of standbeeld bij de fiches) wordt vervolgens geveild. Voor een bod mogen de spelers per soort gebeurtenis slechts bepaalde grondstoffen inzetten. De speler die de meeste grondstoffen biedt krijgt het recht om een dorp te bouwen (tempel), of krijgt het fiche. Dorpen zijn nodig om vervolgens, volgens de standaard Catan-manier, wegen en nieuwe dorpen/steden aan te bouwen. De fiches leveren bonuskaarten met punten op, vergelijkbaar met de bonuskaarten Grootste Riddermacht en Langste Handelsroute. Hier geldt: als je de meeste fiches hebt, krijg je ook meer bonuspunten.

Gedurende het spel raakt de gemengde stapel met grondstoffen uitgeput. Op dat moment moet je eigenlijk al dorpen hebben gebouwd, anders ben je snel uitgespeeld. Je kunt dan misschien nog even proberen de verzamelde grondstoffen in te zetten om een dorp te bouwen, maar zonder dorp krijg je dan natuurlijk geen nieuwe grondstoffen meer.

Aan het einde van zijn leven reist Alexander wat langzamer: alleen met een 7 springt hij over de laatste kruispunten heen. Als Alexander op het einde van de route aankomt, of als de actieve speler 14 punten heeft gehaald, is het spel afgelopen. Dan kun je het bord omdraaien, wat ander materiaal aan de spelers geven, en Cheops nadoen…

Links

Catan Specials zondag 3 mei

Catan Specials (logo)
Catan Specials (logo)

Zoals al eerder aangekondigd is er op 3 mei aanstaande weer een speldag waarop de Kolonisten van Catan (en de ruimtevaarders, enz….) centraal staan. Wat zullen de mogelijkheden zijn?

Kolonisten van Catan

 • Zeevaarders; Steden & Ridders.
 • Scenario’s uit “das Buch”.
 • Een potje poly-Catan (meer dan de zes spelers die gewoonlijk het maximum zijn), al dan niet gecombineerd met bepaalde scenario’s of varianten.
 • De Vissers van Catan
 • Puerto Catan: alle standaard-acties zijn toegekend aan een van de rolkaarten; iedere ronde moet iedere speler een rolkaart kiezen en vervolgens voert iedere speler deze rol uit.
 • Enkele van de verschenen speciale kaarten (Nordrhein-Westfalen bijvoorbeeld, of Hessen).
 • Historische scenario’s.
 • Bijzondere tegels of regels, zoals: De grot, Gletsjer, Rivier, Roofridderburcht, Zielige eiland.
 • Er zal minstens één volledige engelstalige versie aanwezig zijn. Volledig betekent in deze: Basisspel, Zeevaarders, Steden & Ridders, Kooplieden & Barbaren; maximaal 6 spelers.
 • Kolonisten van Catan met speelstukken in Viking-stijl en op andere tegels (de nieuwere Duitse).

Verwante spellen

Gespeeld kunnen worden onder andere:

En verder?

De bovenstaande lijsten zijn niet geheel uitputtend. Natuurlijk is er de complete lijst met Catan-verwante spellen; elk van deze spellen zal aanwezig zijn (behalve Junior en Zarahemla). Verder zijn er op het internet nog diverse andere scenario’s, opstellingen en varianten te vinden. Als je er daar een van zou willen spelen kan dat ook nog: laat dan zo snel mogelijk weten wat je wilt via een mailtje aan:

 • rob@spellenclubeindhoven.nl