De eerste keer Autokrator

© boardgamegeek

Spelgegevens

Naam spel Autokrator
Spelbedenker Lefteris Iroglidis
Vormgeving Lefteris Iroglidis
Uitgever Diachron Games
Jaar van uitgave 2012
aantal spelers 4 leeftijd 12+ tijdsduur 90 minuten
prijs 30 soort spel Wargame

Inleiding

Bij Autokrator ben je allemaal heersers van een gebied rond de Middellandse zee. Ieder speler probeert zijn gebied zo groot en machtig mogelijk te maken, ten koste van andere spelers. Dit wordt gedaan door veld- en zeeslagen te leveren.

De eerste indruk

Alle spelonderdelen zijn van goede kwaliteit, de speelkaarten zijn ook dik genoeg en zitten netjes in een kartonnen doosjes. Spelregels zijn niet te lang en duidelijk geschreven, soms mocht het wat duidelijker, maar dan kijk je even naar een van de vele voorbeelden en wordt het direct duidelijk.

De voorbereiding

Elke speler krijgt een rijk en zet zijn koning en generaal op zijn hoofdstad. De admiraal wordt in een van de havens gelegd. De scoremarkers worden op de juiste plaatsen gezet. Als laatste krijgt elke speler nog een setje handkaarten, deze zijn voor alle spelers gelijk en dienen als aanvals- en verdedigingskaarten.

Spelverloop

Het spel duurt maximaal vijf rondes. Het kan eerder afgelopen zijn als een speler de hoofdstad van een andere speler weet in te pikken. Elke ronde verloopt op dezelfde manier en in dezelfde volgorde. Aan het begin van elke ronde krijgen twee spelers een klein voordeel dat ze kunnen gebruiken.

Elke speler heeft drie figuren (koning, generaal en admiraal) die ze kunnen verplaatsen en mee kunnen aanvallen. Een vierde figuur, het garnizoen, dient enkel om aan te duidelijk welk gebied van wie is en heeft een verdedigende functie. De koning, generaal en admiraal hun acties werken allemaal op dezelfde manier. Ze kunnen zich allemaal één gebied verplaatsen en daar nog een aanval uitvoeren. De generaal kan er ook voor kiezen om enkel twee gebieden te lopen, maar hij mag dan niet meer aanvallen. Je mag kiezen welke figuur je eerst verplaatst en eventueel mee aanvalt. De koning en generaal mogen nooit in hetzelfde gebied aanwezig zijn, behalve in de hoofdstad.

Verplaatsen

De koning en de generaal kan je naar een aangrenzend landgebied verzetten, eventueel kan je ook over zee gaan, aangrenzende gebieden zijn dan gemarkeerd met een lijn. Als je op een vijandelijk of neutraal gebied komt volgt er een aanval.

De admiraal kan naar eender welke haven (gebied) varen. Twee spelers mogen enkel op de gele havens komen, deze liggen in het oosten, de ander twee spelers op de rode in het westen. Natuurlijk zijn hier wel uitzonderingen op, maar dit komt wat later. Ook als de admiraal in een vijandelijk of neutraal gebied komt, vindt er een aanval plaats.

Aanval

Voorbeeld van handkaarten

Elke speler heeft een setje handkaarten gekregen, aan het begin van elke ronde moet de speler deze gelijkmatig verdelen over de manschappen (koning, generaal, admiraal en garnizoen). Hierdoor bestaat elke stapel uit drie kaarten. Hier zijn bepaalde regels aan verbonden die duidelijk staan uitgelegd bij de spelregels.

Op de handkaarten staat: het aantal manschappen, de kracht en de sterkte op de verschillende gebiedsondergronden  (bosjes, stad, open veld, etc.). De aanvaller kiest eerst op welke ondergrond hij zou willen aanvallen. Hij moet er twee kiezen. De verdediger mag van deze twee er dan één uitkiezen. Hier zal de slag plaatsvinden. De spelers leggen gedekt hun drie kaarten voor zich neer. Eventueel wordt er aangeduid welke kaart een extra sterkte krijgt of een minpunt heeft. Dit zijn de extra’s die je aan het begin van een ronde kan krijgen en is ook afhankelijk van hoeveel verlies je al hebt geleden. Beginnend met de eerste kaart wordt er gekeken wie het sterkste is op de gekozen ondergrond. Gewoon de kaarten vergelijken. Dit wordt zo voor de drie kaarten gedaan. Dan kijk je wie de meeste kracht heeft in zijn leger, drie kaarten samen. En als laatste kijk je wie de meeste manschappen heeft. Van dit alles wordt de score bijgehouden en zo is er een winnaar. Mocht hier een gelijkspel zijn, wint de aanvaller.

Als de aanvaller gewonnen heeft en er geen vijandelijke garnizoen meer is, wordt dit gebied overgenomen. Als de aanvaller verliest moet hij zich terug trekken en verliest hij een leven. Natuurlijk zijn er bij de gevechten ook geld en punten te verdienen. Er zijn ook een aantal neutrale gebieden. Deze worden op dezelfde manier aangevalen, alleen de kaarten worden willekeurig van een stapeltje neutrale kaarten getrokken en beheerd door de speler rechts van de aanvaller. Dit is afhankelijk van welk soort gebied enzo, maar staat duidelijk in de spelregels

Extra actie

Naast deze twee bovenstaande acties kan een speler ook met geld een extra actie doen. Enkele voorbeelden zijn: extra stappen zetten, met de admiraal ook in het ander gebied varen, een raid uitvoeren, vrede sluiten, etc.

Het spel is afgelopen na vijf rondes of nadat een speler de hoofdstad van een tegenstander heeft veroverd. Hierna volgt een eindtelling. Afhankelijk van het aantal bezette gebieden en het geld wat je nog bezit, krijg je nog een aantal plus- of minpunten. De speler met de meeste punten wint het spel.

Tips en opmerkingen

Soms heb je vrij snel, in ronde twee of drie, de kans om een tegenstander zijn hoofdstad in te palmen. Hierdoor eidigd het spel, maar dit geeft je nog geen zekerheid op de winst. Je moet er vooral zorgen dat je eerst je gebied voldoende hebt uitgebreid om zo beter te scoren bij de eindtelling.

Oordeel recensent

Ik heb het spel pas één keer gespeeld en dit is typisch zo’n spel dat je een paar keer moet spelen voordat je het helemaal goed kan spelen en alle tactieken helemaal door hebt. In het spel zijn we op één nadeel gestuit, de neutrale gebieden zijn eigenlijk erg makkelijk in te palmen aangezien de neutrale kaarten net iets minder sterk zijn dan de kaarten van de spelers. Persoonlijk zou ik hier graag nog een tweede set kaarten zien die wat sterker zijn. Een gevorderde versie zeg maar.

Online wordt er, door de maker, gesproken over een twee-speler variant, maar deze zou niet zo goed in evenwicht zijn, vandaar dat deze ook niet in de spelregels is verschenen.

Als laatste zijn er een paar praktische puntjes die volgens mij voor verbetering vatbaar zijn. Hij bijhouden van een slag, daar had een klein tabelletje voor op het bord kunnen staan zodat je daar de score van die slag kunt bijhouden. Zo is het makkelijker om te zien wie de slag wint. Een overzichtje van de acties die je met het geld kan doen is ook best handig. Dit zijn er namelijk een stuk of zeven. Als laatste ook een overzicht met betrekking tot de punten die na een slag te winnen of te verliezen zijn. Afhankelijk van welk gebied en welke tegenstander, kan dit soms anders zijn.

Dit spel werd ons geschonken door Diachron Games.

Auteur: Pieter

Secretaris Roll The Dice